سیستم  38T                   


 

 

 


عرض بال: 38 میلی‌متر

• مانع حرارتی: 14.8 میلی‌متر

• انتقال گرما: Uf = 4.0 وات بر مترمربع در کلوین

• لعاب با استفاده از فاصله 20 الی 34 میلی‌متری

• امکان لغزیدن بوسیله بلندکردن، و یا عدم‌لغزیدن، با پروفیل‌های بال مشابه

• دو نوع گزینه متعلقات، برای سیستم لغزش محدوده 80 کیلوگرم و 160 کیلوگرم،

• پروفیل‌های ریلی قابل‌تعویض به نگهداری آسان است
• نصب ساده به لطف اتصالات میله‌ای

• استفاده از وترهای TPV بجای برس‌ها برای سیستم بلندکردن-لغزیدن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurtoğlu Alüminyum Bakır ve Kurşun San. A. Ş. / Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri - 2017