سیستم  45T                   


 

 

 

• عرض بال : 45 میلی‌متر

• مانع حرارتی: 32 میلی‌متر

• انتقال گرما: Uf = 4.65 وات بر مترمربع در کلوین

• لعاب با استفاده از فاصله 4 الی 24 میلی‌متری

• ظرفیت بلندکردن تا 80 کیلوگرم

• امکان ادغام کامل با سیستم 60T

• متعلقات خاص سیستم با دارای عملکرد بالا

• نگهداری آسان به لطف پروفیل‌های ریلی قابل‌تعویض

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurtoğlu Alüminyum Bakır ve Kurşun San. A. Ş. / Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri - 2017