تماس با شرکت


 

 آدرس کارخانه:

 تبریز-شهرک سرمایه گذاری خارجی - خیابان اروپا -میدان صنعت -خیابان آذربایجان -قطعه B109

شماره تماس کارخانه : 42227940-041 و42227941-041

فاکس: 42262638-041

شماره تلگرام: 09122133296

 شماره موبایل مدیر بازرگانی و توسعه بازار : 09122133296

ایمیل رسمی شرکت: info@kurtoglu.co

ایمیل دپارتمان بازرگانی و توسعه بازار:sales@kurtoglu.co

 

تماس با ما

Kurtoğlu Alüminyum Bakır ve Kurşun San. A. Ş. / Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri - 2017