سیستم  دیوار شیشه ای  ECO             


 

 

  •    انواع دهانه 
     

  •    بروشور محصول
     

  •    اطلاعات فنی 

 


. کاربرد در دیوارهای شیشه‌های با جام‌اندازی سازه‌ای، بدون استفاده از یک قاب دور شیشه

• به جز وترهای سیلیکونی مورداستفاده در زیر قاب‌ها، کلیه درزگیرهای از EPDM ساخته شده‌اند

• ترکیب لعاب بین 30 الی 34 میلی‌متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurtoğlu Alüminyum Bakır ve Kurşun San. A. Ş. / Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri - 2017