فرآیندهای تولید

ریخته‌گیری شمش 5، 6، 7، 8، 9 اینچی
ظرفیت 1250 تن در سال

• طول شمس 5400 میلی‌متری
فرآیند آلیاژی بوسیله دستگاه تحلیل طیف به شکل حساسی کنترل می‌شود.


طبقه‌بندی آلیاژها
سری 1000: آلومینیوم غیرآلیاژی
سری 2000: آلیاژ مس آلومینیوم
سری 3000: آلیاژ منگنز آلومینیوم
سری 4000: آلیاژ سیلیسیوم (سیلیکون) آلومینیوم
سری 5000: آلیاژ منیزیم آلومینیوم
سری 6000: آلیاژ منیزیم و سیلیسیوم (سیلیکون) آلومینیوم
سری 7000: آلیاژ روی آلومینیوم
سری 8000: آلیاژ آهن و سیلیسیوم (سیلیکون) آلومینیوم

 

Kurtoğlu Alüminyum Bakır ve Kurşun San. A. Ş. / Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri - 2017