منابع انسانی

 منظور تبدیل نظرات و پیشنهادات کارکنان ما به «موفقیت شرکت»

 به هدف خلق راهبردصحیح و ابزار مناسب برای انگیزش نیروی کاری، طرح «دورنمای منابع‌انسانی» خود را پیاده نموده‌ایم. دورنمای منابع انسانی: جهت افزایش عملکرد کلی و حفظ تمرکز بر اولویت‌های‌مان، منابع انسانی رضایت کارکنان، وضعیت احساسی، نظرات و انتظارات کارکنان را مورد سنجش قرار می‌دهد. این مسئله تضمین‌کننده انجام رفتار آگاهانه از سوی منابع انسانی ما، چه از لحاظ رضایت و چه از لحاظ نارضایتی، و در نتیجه حفظ کارکنان فعلی ما و توانایی محول نمودن شایسته امور به ایشان در سرتاسر سازمان است. دورنمای منابع انسانی چگونه اعمال می‌شود: دورنمای منابع انسانی ما تضمین‌کننده اجرای اهداف، تحلیل‌ها و بررسی‌های قابل‌اطمینان و مستقل، در سرتاسر شرکت است. این تحلیل‌ها و بررسی‌ها اطلاعات مهمی را در رابطه با چگونگی پذیرش خدمات ارائه‌شده به کارکنان ما و آنچه را که باید برای ارتقا سطوح رضایت و انگیزش کارکنان انجام دهیم، ارائه می‌نماید.

 

Kurtoğlu Alüminyum Bakır ve Kurşun San. A. Ş. / Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri - 2017