گواهی های کیفیت محصولات

گواهی کنترل تولید کارخانه CE

   

ISO 9001:2008

          

 

گواهی عملیات سطح

  

 

گواهی‌های پیروی از موسسه استاندارد ترکیه

        

        

        

  

 

سیستم تست گواهینامه (صوتی، زلزله، عملکرد، استاتیک)

            

 

گواهی‌های کیفیت اوکراین و فدراسیون روسیه

      

 

گواهی‌های No EIA

 

Rosenheim (40C,54T,60T,58C,58T,64T,74T)

            

40C                               54T                                60T                                58C                               58T

   

64T                              74T

تمامی گواهی های معتبر ما را از اینجا به صورت یکجا دانلود کنید

 

Kurtoğlu Alüminyum Bakır ve Kurşun San. A. Ş. / Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri - 2017