سیستم  دیوارشیشه ای با جام انداز سازه ای             


 

 

  •    انواع دهانه 
     

  •    بروشور محصول
     

  •    اطلاعات فنی 

 


•دارای مهاردارای مهار

 • امکان استفاده در قاب شیشه به صورت عایق‌دار یا غیرعایق‌دار

 • تخلیه حداکثری آب و هوا به خاطر وجود کانال تخلیه آب (متراکم‌کننده)

 • حداکثر ارتفاع ساختمان: 100 میلی‌متر

 • ترکیب لعاب بین 18 الی 40 میلی‌متر

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurtoğlu Alüminyum Bakır ve Kurşun San. A. Ş. / Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri - 2017